Seniorům a osobám s handicapem

Charitní pečovatelská služba


Poslání služby

Pomáhat starým a nemocným lidem na základě jejich individuálně určených potřeb, vést plnohodnotný život, a to navzdory jejich handicapům.   

Cíle sociální služby

 • Umožnit cílové skupině setrvávat v přirozeném prostředí domova tak dlouho, dokud je to možné.
 • Poskytovat cílové skupině pomoc týkající se péče o vlastní osobu, včetně osobní hygieny; zajištění chodu domácnosti; zajištění stravy; zajištění kontaktu se společenským prostředím. 

Letáček CHPSCílová skupina

Věkové vymezení uživatelů služby:

 •  Osoby se zdravotním postižením od 18 let věku
 •  Senioři (mladší senioři 65-80 roků, starší senioři nad 80 let)

Služba je poskytována občanům těch obcí na území Jičínska, které na službu finančně přispívají. Ostatním žadatelům je služba poskytována po individuální dohodě a za předpokladu, že se na ní bude daná obec finančně podílet.

Kapacita poskytované služby

 • naše služby jsme schopni poskytovat max. 105 lidem
 • služby poskytujeme v Kopidlně, Vysokém Veselí, Železnici, Jičíně a okolních obcích


Popis nabízených činností

 •  pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 •  pomoc při zajištění chodu domácnosti
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Principy poskytování služebJednání se zájemcem o službu

 • Zájemce může o službu požádat ústně, písemně nebo telefonicky, a to buď vedoucího sociální služby, nebo pečovatelku.
 • Po domluvě se zájemcem proběhne v místě jeho bydliště sociální šetření, kterého se zpravidla účastní sociální pracovník a pečovatelka. Šetření má za cíl zjistit, zda zájemce spadá do cílové skupiny a jaké sociální služby potřebuje. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny, a skutečně potřebuje pečovatelskou službu, domluví se také rozsah budoucích poskytovaných služeb.

Uzavírání smlouvy

 • Smlouva se uzavírá se zájemcem písemně, a to na dobu neurčitou.
 • Před jejím uzavřením musí zájemce o službu souhlasit se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociální služby.
 • Sociální pracovník zájemce o sociální službu se smlouvou důkladně seznámí, a to ještě před jejím podpisem.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

 •  Uživatelé služby mají právo podat stížnost na kvalitu poskytované služby, a to písemnou, nebo ústní formou.
 •  Stížnost v ústní podobě může přijmout pečovatelka, vedoucí služby, nebo ředitel organizace.
 •  Stížnost v písemné podobě může uživatel zaslat na adresu organizace, nebo adresu služby.
 •  Další informace o stížnostech jsou v příloze ke Smlouvě o pečovatelské službě.

Popis prostředí

Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů.  Je rovněž možné zajistit doprovod k lékaři a na úřady.

Města a obce, kde působíme

Bačalky
Běchary
Březina
Budčeves
Bukvice
Butoves
Bystřice
Dětenice
Češov
Dřevěnice
Holín
Cholenice
Choteč
Chyjice
Jičíněves
Kacákova Lhota
Kbelnice
Kněžnice
Konecchlumí
Kopidlno
Kostelec
Kovač
Kozojedy
Kyje
Libáň
Lužany
Markvartice
Mlázovice
Nemyčeves
Ostružno
Ostroměř
Podhradí
Podůlší
Rokytňany
Sběř
Sedliště
Sekeřice
Slatiny
Slavhostice
Soběraz
Staré Hrady
Staré Místo
Střevač
Svatojánský Újezd
Podhorní Újezd a Vojice 
Šárovcova Lhota
Třtěnice
Tuř
Údrnice
Úlibice
Valdice
Veliš
Vitiněves
Volanice
Vrbice
Vršce
Vysoké Veselí
Zelenecká Lhota
Železnice
Žeretice
Židovice
Žlunice

OSTATNÍ OBCE POUZE PO DOMLUVĚ Veřejná sbírka

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 325 1288 399 / 0800
Naše veřejná sbírka je řádně registrována na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

grandma-2637457_1920 4ku3

     Pomůžete tím nejen našim klientům, ale také našim
     pečovatelkám.
 Děkujeme!

Zdravotnické pomůcky
pro klienty pečovatelské služby

Variabilní symbol 901

Zdravotní stav některých našich klientů vyžaduje například používání většího počtu inkontinenčních pomůcek, než na který mají nárok ze zdravotního pojištění.

Vaše případná finanční podpora, zaslaná pod výše uvedeným variabilním symbolem bude použita právě na podobné účely.

QR platba 500 Kč VSbírka 901 CHPSKontaktujte nás

Logo CHPS

Charitní pečovatelská služba
Havlíčkova 442, Kopidlno, 507 32

Provozní doba:
Pondělí - pátek:                     7:00 – 22:00
Sobota, neděle, svátky:        7:00 – 22:00

Mgr. Václav Kubánek
vedoucí zařízení
tel.: 737 139 089
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz

Bc. Zdeněk Dlouhý, DiS.
zástupce vedoucího, sociální pracovník
tel.: 733 678 661
dlouhy@charitajicin.cz

Kateřina Holasová
hlavní pečovatelka
tel.: 734 787 955
vedouci.pecovatelka@charitajicin.cz