Nákup automobilů pro sociální služby

stažený soubor (1)

Plakát A3[28483]Projekt "Nákup automobilů pro sociální služby" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k pořízení 3 nízkoemisních automobilů pro charitní pečovatelskou službu a sociálně aktivizační službu, které poskytují terénní služby pro cílové skupiny v jejich přirozeném prostředí.

Cíle projektu: Cílem projektu je pořízení 3 nízkoemisních automobilů pro charitní pečovatelskou službu a sociálně aktivizační službu, které budou poskytovány cílové skupině-seniorům, osobám sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením. Pořízené automobily budou zajišťovat terénní pečovatelskou a sociálně aktivizační službu, které budou poskytovány v domácnostech osob.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zachování alespoň stávající kapacity pečovatelské služby, která nyní činí cca 105 osob a sociálně aktivizační služby, která nyní činí 30 osob denně. Díky pořízení 3 nízkoemisních automobilů dojde k zachování kvality a dostupnosti pečovatelské a sociálně aktivizační služby.