Rodinám s dětmi

Poskytujeme pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci a nedokáží ji sami bez pomoci překonat.

(Dítětem se rozumí nezletilý nebo nezaopatřený mladý dospělý max. do 26let. Rodinou se rozumí rodiče; těhotné ženy; osoby pečující, popř. členové širší rodiny či osoby blízké ve vztahu k dítěti.)

Jičínsko, Nová Paka, Stará Paka a nejbližší okolí
(viz. mapa)

Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly  v obtížné životní situaci. Tyto služby může využít jakákoliv rodina, která cítí potřebu svojí situaci řešit a neví, jak na to.  

V rámci pověření v sociálně-právní ochraně poskytujeme podporu rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. V té situaci do rodiny vstupuje oddělení sociálně-právní ochrany a následně žádá Centrum SASanka o spolupráci.

Centrum SASanka

Vrchlického 824, Jičín 506 01
Vedoucí zařízení: 
Jaroslav Ludvík, DiS.
ludvik@charitajicin.cz
tel.: 731 130 424
sasanka@charitajicin.cz

ORP Jičín


Semilsko
(viz. mapa)

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly  v obtížné životní situaci. Tyto služby může využít jakákoliv rodina, která cítí potřebu svojí situaci řešit a neví, jak na to.  

Centrum Fialka

Husovo nám. 36, Lomnice nad Popelkou, 512 51
Vedoucí zařízení: 
Bc. Anna Hylmarová
fialka@charitajicin.cz
tel.: 735 747 407

orp Semily