Kamarád pro skupinu

Hledáme dobrovolníky

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Hlavním smyslem dobrovolnického programu je získat děti pro aktivní a smysluplné trávení volného času. Dobrovolníci pomáhají plánovat a realizovat přitažlivé volnočasové aktivity v zařízeních pro děti a mládež Nízkoprahový klub Exit , Nízkoprahový klub PoHoDa ,Nízkoprahový klub Relax, Centrum Sasanka - služby pro rodiny s dětmi a vzájemně rozšiřovat své obzory. Prostřednictvím aktivních dobrovolníků získávají děti pozitivní vzor, nový úhel pohledu na životní hodnoty a možnosti, jak trávit volný čas. Dobrovolníci vykonávají činnosti, které doplňují a navazují na základní aktivity pracovníků sociálních služeb např.:

 • Společná návštěva sportovních zařízení a kulturních akcí;
 • Doprovody při výletech;
 • Předčítání vhodné literatury a povídání s klienty;
 • Besedy a přednášky na zajímavá témata;
 • Kreslení, malba a jiné výtvarné práce;
 • Kreativní dílny;
 • Pomoc při organizaci oslav tradičních svátků (Velikonoce, Vánoce atd.;
 • Pomoc při organizaci sportovních utkání;
 • Společné secvičení divadelního představení apod.;
 • Výuka na PC, sebeobrany, tance atd.;
 • Pomoc se školní přípravou;
 • Jiné – dle zájmu dětí a dobrovolníků

Tato činnost dobrovolníkům nabízí:

 • Získání praktických zkušeností pro práci s dětmi;
 • Osvědčení potvrzující dobrovolnickou činnost a její hodnocení;
 • Prostor pro seberealizaci, rozšíření obzoru, příležitosti rozvíjet komunikační a tvůrčí schopnosti;
 • Využití volného času pomocí druhým;
 • Možnost být vzorem, nositelem hodnot a životních zkušeností;
 • Pravidelné supervize a bezplatné školení, besedy s odborníky;
 • Příležitost poznat prostředí organizace poskytující sociální nebo zdravotní služby.
Dobrovolnická činnost nabízí řadu dalších výhod, které stojí za to objevovat!

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.  

Dobrovolnické programy jsou finančně podpořeny MV ČR, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM, MÚ JIČÍN a z Tříkrálové sbírky.