Dobro v sociálních službách

Hledáme dobrovolníky

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Lidem se zdravotním omezením nebo seniorům dobrovolník svojí návštěvou a přítomností zpříjemní den, podpoří jejich aktivitu prostřednictvím rozhovoru, předčítání, doprovodu na procházku, přípravou kreativních výtvarných technik, gratulací k narozeninám, oslavou tradiční svátků (Vánoce, Velikonoce) apod. Jsou to zkrátka obyčejné věci, které udělají neobyčejnou radost …

Tato činnost dobrovolníkům nabízí:

  • Prostor pro seberealizaci, rozvíjení empatie a komunikační schopnosti;
  • Rozšíření obzorů a životních postojů;
  • Využití volného času smysluplnou službou těm, kteří ji potřebují;
  • Získání zkušeností s cílovou skupinou;
  • Pravidelní supervize a bezplatné školení, besedy s odborníky;
  • Osvědčení potvrzující dobrovolnickou činnost a její hodnocení;

Dobrovolnická činnost nabízí řadu dalších výhod, které stojí za to objevovat!


Program je akreditován u  Ministerstva vnitra ČR.

Dobrovolnické programy jsou finančně podpořeny MV ČR, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM, MÚ JIČÍN a z Tříkrálové sbírky.