Stížnost RváčOff

Vaše stížnost bude projednána vedoucím pracovníkem a výsledek šetření Vám bude zaslán do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti.


 

Vyrozumění o výsledku šetření si přeji obdržet:

(vyberte jednu z následujících variant a případně doplňte kontakt)

šestmínusčtyři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.