Často kladené otázky

Banner 9 otázek M

Letáček ke stažení zde1.  Co je tříkrálová sbírka?

Jedná se o jednu z největších charitativních akcí v novodobé historii České republiky. Navazuje na tradici, při které dříve dobrovolníci koledovali pro potřebné ve svém okolí. 


2.  Kdo se může stát králem / koledníkem?

Každý, kdo chce svůj jeden svůj den v roce věnovat pomoci ostatním, u toho udělat radost sobě i druhým a zažít báječný den! Nezáleží na věku, povolání, zda-li jste, nebo nejste věřící, umíte zpívat nebo hrát na hudební nástroj.

NABOR_ROUSKA_HLAVNI_BANNER_980x100


3.  Kdy a jak koleda / sbírka reálně probíhá?

Koleda probíhá každý rok v lednu v období okolo svátku Tří králů (5. ledna). Dobrovolníci se sejdou v novém sídle Oblastní charity Jičín na autobusovém nádraží a rozdělí se do skupin. Každá dětská skupina má navíc svého dospělého vedoucího. Skupinka dostane vždy 1 zapečetěnou pokladničku a materiály o sbírce. Po tradičním požehnání od místního kněze si skupinky rozdělí ulice v Jičíně nebo okolní obce, ve kterých budou koledovat. Tam pak navštěvují  jednotlivé domy a byty a pokud jim jejich majitelé otevřou dveře, zazpívají známou tříkrálovou koledu. Skupinky nežebrají, ale nabízejí možnost přispět do zapečetěných pokladniček. Vedoucí skupinky se na vyžádání musí prokázat plnou mocí (průkazem vedoucího skupiny). Po skončení  koledování se dobrovolníci  opět sejdou v sídle jičínské charity a odevzdají  pověřeným osobám pokladničky.


4.  Jak má být oblečený král / koledník?

Základem je koruna! Buď si ji vyrobíte  sami, nebo ji dostanete na začátku od organizátorů. Další části oblečení nemusí být nikterak honosné, ale většinou jde o jednoduše řešený převlek evokující plášť (většinou bílý, nebo zlatý / žlutý). 


5.  Jak je to s pokladničkami?

Každá pokladnička musí být zapečetěná ve spolupráci s příslušným městkým nebo obecním úřadem. Vše podléhá přísné evidenci nejen pokladniček, ale také samotných skupin koledníků. Po ukončení sbírky se pokladničky rozpečetí opět na půdě příslušného úřadu  a vše se zapíše do protokolů. Peníze se následně vloží na speciální účet sbírky. Průběžné i celkové částky darovaných finančních prostředků jsou zveřejňovány na webu naší charity.


6.  Proč lidé dávají / nedávají peníze na sbírku?

Pokud lidé přispívají, dělají to z různých důvodů. Chtějí pomoci dobré věci obecně nebo například považují Charitu České republiky za věrohodnou organizaci, která má dlouhodobé zkušenosti s charitní prací a věří jí. Nebo chtějí jen udělat radost koledníkům a poděkovat jim za milé setkání, koledu a nápis na dveřích. Pokud lidé po otevření na koledu nepřispějí, jistě k tomu mají také své důvody. Možná aktuálně nic nemohou darovat a jsou to naopak oni, kteří nějakou pomoc nyní potřebují. Jiní přispívají do jiných sbírek a na jiné charitativní projekty. Koleda ale většinou udělá radost každému.

Banner KMB komp

Pravý význam zkratky K+M+B najdete zde :)


7.  Co se stane s vykoledovanými penězi?

Peníze se rozdělují podle předem schváleného záměru Charity České republiky a Oblastní charity v Jičíně. Tento záměr je navržen, projednán a schválen dlouhou dobu před sbírkou a odráží aktuální potřeby v regionu. Peníze se tak nerozdělují náhodně, ale s jasným cílem.


8.  Kde a komu již pomohla tříkrálová sbírka?

Obecně lze říci, že na mnohé aktivity a projekty. Většinu najdete na www.charitajicin.cz.

Screen Mobil FAQ

  • Spolufinancovala nákup osobního automobilu pro zajištění pomoci v terénu
  • Zajistila přímou finanční pomoc potřebným při nákupu důležitých léků
  • Financovala  pomoc  rodinám s dětmi, které se dostaly do problémů
  • Spolufinancovala nákup nejdůležitějších věcí rodině po požáru jejich domova
  • Umožnila dětem a mládeži trávit čas smysluplně a v bezpečí


9.  Jak a kde se přihlásit?

Nejlépe v našem Dobrovolnickém centru nebo pomocí on-line formuláře.

  • 733 741 692 - Šárka Barešová, koordinátorka sbírky
  • 605 521 429 - David Rejlek, ředitel