Historie vzniku


15 let Banner S

Každý človek byl pro nás důležitý

Založení Oblastní charity Jičín předcházela poměrně spletitá cesta, na které se vystřídalo mnoho lidí.  Jejím předchůdcem bylo občanské sdružení „Malé Jaro“, které bylo založeno na začátku podzimu roku 2001.


Mladší část historie založení o.s. Malé Jaro sahá do počátku roku 2000, kdy na tehdejším Okresním úřadě v Jičíně pracoval jako protidrogový koordinátor Martin Kracík. Ten vnímal potřebu řešit problém volného času dětí a dospívajících, kteří  z nějakého důvod nechtějí, nebo neumí trávit svůj volný čas přijatelným způsobem. Začal se proto zajímat o možnost vzniku zařízení, která již v České republice téměř ve všech větších městech existovala - nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Významnou iniciativu v tomto smyslu projevil i Městský úřad v Jičíně. Klub se však nepodařilo realizovat zejména proto, že nebyly k dispozici vhodné prostory a nestátní subjekt (občanské sdružení), který by tuto aktivitu realizoval.

Starší část historie této myšlenky sahá do roku 1998, kdy se podařilo několika studentům Sociálně pedagogické a teologické školy Jabok realizovat pod záštitou Biskupství královéhradeckého program „Dobro a zlo“ pro studenty prvních ročníků středních škol. Šlo o dvoudenní kurz, jehož cílem je zamyšlení se nad sebou samým, nad svým žebříčkem hodnot a stmelení školního kolektivu (projekt běží dodnes).

Jedním ze studentů Jaboku byl i David Rejlek. Ten nastoupil na místo protidrogového koordinátora po Martinu Kracíkovi. Po svém nástupu na tuto funkci realizoval v listopadu 2001 poprvé projekt Dobro a zlo  pro šest tříd prvních ročníků středních škol z okresu Jičín.

Projekt se setkal s pozitivní odezvou. Jeho úspěch byl mimo jiné v tom, že poskytl dospívajícím prostor na zhodnocení  jejich dosavadního života, na sebereflexi. Ukázalo se, s jakou intenzitou o sobě dospívající přemýšlí, jak mnohdy obtížně hledají svojí identitu, své místo v životě. Často se během programu objevovala i témata, která byla pro některé bolestivá… například rodina a vztahy v ní. Bohužel dvoudenním programem vše skončilo a organizátoři neměli možnost s dospívajícím dále pracovat. Zřízení občanského sdružení a následná snaha o vznik klubu – tedy místa setkávání, byla mino jiné i odpověď na potřeby dospívajících.

V roce 2003 bylo přejmenováno o.s. Malé Jaro na o.s. For - Teenager Apel.  Možná  tehdy jeho členům přišlo, že již nejsou tak malí jak byli na počátku svého vzniku. Po tříletém snažení se nakonec podařilo dne 13. 3. 2004 otevřít Nízkoprahový klub pro děti a mládež – EXIT.

Exit byl otevřen na Valdštejnově náměstí v prostorách K-klubu. Během měsíce si do něj našlo cestu desítky dětí a dospívajících. Velký zájem potěšil, ale také překvapil a muselo se přemýšlet o dalším rozvoji.  Do této doby byla totiž naše činnost provozována ve volném čase.  Od Úřadu práce tehdy obdrželo sdružení peníze na svého prvního zaměstnance a mohlo svojí činnost rozvíjet dál. 

V roce 2006 se podařilo díky vstřícnosti Městského úřadu v Jičíně získat nové odpovídající prostory, kam byl Exit v září přestěhován. Nové zázemí klubu poskytla budova „Bunkr“ na sídlišti na Novém Městě. V tu dobu mělo sdružení dva zaměstnance a zařízení navštěvovalo denně kolem 30 dětí a dospívajících.

V tomto roce došlo také dílem náhodných setkání ke vzniku myšlenky, založit v Jičíně Oblastní charitu. Tedy organizaci, která je stabilní, má své jméno a co bylo ze všeho nejdůležitější – své poslání v naši společnosti. Tehdy se založením velmi pomohla paní  Daniela Rybková, která se stala první ředitelkou Oblastní charity Jičín.

Další důležité okamžiky

 • v roce 2007 se ředitelem Oblastní charity Jičín stává David Rejlek
 • v lednu 2008 začala Oblastní charita Jičín provozovat pečovatelskou službu v Kopidlně, Libáni a přilehlých obcích
 • v lednu 2009 se pečovatelská služba rozšířila do města Vysoké Veselí
 • v červnu 2009 otevřela Oblastní charita Jičín druhý Nízkoprahový klub pro děti a mládež  PoHoDa v Hořicích.
 • v srpnu roku 2011 jsme navázali na úspěchy pana faráře Jana Barborky ve Vysokém Veselí a otevřeli jsme tam volnočasový klub Daimon, ve kterém jsme začali pracovat s dětmi a mládeží, a to  převážně z místních romských rodin.
 • v roce 2012 jsme realizovali projekt "Včasná péče o rodinu"  a začali tak aktivně spolupracovat s MěÚ Jičín v oblasti výkonu sociálně právní ochrany dětí.
 • v lednu roku 2013 vzniká Centrum pro rodiny s dětmi "Sasanka", které rozjíždí novou sociální službu "sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a nově také programy pro dobrovolníky. Pod jeho působnost také přešel projekt "Včasná péče o rodinu".  Přesouvá se pod něj také činnost Volnočasového klubu Daimon ve Vysokém Veselí, jehož název zaniká a zařízení poskytuje právě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Reagovali jsme tak na nutnost pracovat ve Vysokém Veselí nejen s dětmi, ale i s celou rodinou.
 • v roce 2013 se charita v Jičíně stává členem Českého svazu včelařů.  V srpnu bylo přivezeno prvních 15 včelstev. Stali jsme se tak první Charitou v ČR, která bude mít svůj vlastní zdroj financí díky prodeji medu.
 • v únoru roku 2016 jsme otevřeli třetí Nízkoprahový klub pro děti a mládež "Relax" v Nové Pace.
 • v roce 2017 rozšiřujeme "sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi" a zakladáme Centrum Fialka v Lomnici nad Popelkou, které pracuje s rodinami na Semilsku. 
 • v roce 2018 vstupujeme do světa sociálního podnikání a zakládáme sociální podnik OCHJ Veronika s.r.o. a zprovozňujeme první prádelnu v Libáni.
 • v roce 2020 zahajuje činnost 2. prádelenský provoz OCHJ Veronika s.r.o. v Jičíně a vedení charity společně s Centrem SASanka a Dobrovolnickým centrem se stěhují do nových prostro na autobusovém nádraží
 • v roce 2021 slavíme 15 let od založení