Novopačtí skauti umí dělat dobré skutky
17. ledna 2023 Dobrovolníci

Novopačtí skauti umí dělat dobré skutky

Nejenže umí, ale oni to každým rokem také dokazují. Jejich pomoc při Tříkrálové sbírce je ukázkou velkého nadšení, perfektní organizace a hromady dobré vůle.

V letošním roce se lidé okolo novopacké farnosti a II. a III. skautského oddílu střediska SOPKA v Nové Pace opět zapojili do největší charitativní sbírky na území České republiky. V našem okrese jde asi o největší dobrovolnickou aktivitu v rámci této akce a je za ni třeba poděkovat všem, kteří se jí účastní. Samotným skautkám a skautům, jejich rodičům, vedoucím i dalším lidem, kteří pomáhají a pomáhali.

Speciální poděkování patří Markovi a Olze Vitvarovým. Bez jejich organizace a nasazení by to nešlo! A také hasičům z Vrchoviny!

Smyslem sbírky je pomáhat dobré věci. Vybrané peníze půjdou především na přímou pomoc v regionu lidem, kteří se ocitli v krizové situaci bez svého přičinění, do služeb pro děti a mládež nebo na práci s ohroženými rodinami a dětmi.

Ještě jednou děkujeme nejen všem koledníkům, ale i dobrým lidem, kteří třem králům otevřeli svá srdce.

V Nové Pace se nakonec vykoledovalo 163.001,- Kč, ve Staré Pace 51.588,- Kč.

Průběžné výsledky sbírky zde