Tři královny
10. srpna 2020 Dobrovolníci

Tři královny

Říkejme jim třeba Kateřina, Marie a Božena. Řeč je o třech ženách, které se v rámci svého volného času věnují druhým. Jsou to naše dobrovolnice, které dávají slovu dobrovolník ten pravý význam.

Kateřina pravidelně dochází za 80ti letou seniorkou. Společně s ní tráví čas povídáním o životě, o vaření, o rodině nebo spolu vyrazí na procházku. Kateřina má svoji vlastní rodinu a tak ji patří velký dík a uznání, že si najde čas i na druhé.

Marie je studentkou, která pomáhá v Nízkoprahovém klubu. Pomáhá dětem a mladým lidem s doučováním. Jindy si s nimi zase hraje společenské hry nebo vytváří výzdobu a společně s klienty klubu vyrábí výrobky v rámci klubového programu. Mladá slečna by se mohla jistě věnovat více svým zálibám, ale ji naplňuje i tato dobrovolnická práce.

Božena je naopak žena zralého věku, velkých životních zkušeností a potřebného nadhledu a pochopení. Snad proto navštěvuje své vrstevníky v Domově pro seniory, vypomáhá jim s doprovodem po areálu domova nebo jim někdy vyplňuje čas jen svou přítomností, povídáním si s nimi.

Jsou to takové naše tři královny, které dokazují, že nezáleží na věku, ale na chuti a odhodlání pomáhat druhým. Moc jim za to děkujeme. Pokud byste se i Vy chtěli zapojit do dobrovolnického programu Oblastní charity Jičín, kontaktujte prosím naše Dobrovolnické centrum.

Dobrovolnické centrum Jičín

dobrovolnici@charitajicin.cz 
tel.: 733 741 692
Facebook