Centrum SASanka a OSPOD

Centrum SASanka a OSPOD

OSPOD, neboli orgán sociálně právní ochrany dětí, je mezi veřejností znám spíše jako strašák, tzv. „sociálka“. Ve skutečnosti se jedná o institut, jehož primárním cílem je zájem dítěte, jeho pohoda a prospívání. Pracovníci Centra SASanka jsou na základě pověření Krajského úřadu KHK schopni zabezpečit výkon SPOD namísto sociálních pracovníků městského úřadu. 

V praxi to vypadá tak, že pracovník městského úřadu vyhodnotí, že v rodině se odehrává nějaká náročná situace, která má negativní dopad na vývoj dítěte. Pracovník Centra SASanka následně do rodiny dochází a pomáhá rodičům hledat cesty v jejich obtížné situaci. Díky komplexnosti služby jsme schopni do řešení situace zapojit také psychologa nebo rodinného poradce. V roce 2019 pracovníci Centra SASanka podpořili v rámci pověření k výkonu SPOD celkem 50 osob včetně dětí ze 17 rodin na Jičínsku.

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Centrum SASanka

17. listopadu 861, Jičín 506 01
Jaroslav Ludvík, DiS., vedoucí
ludvik@charitajicin.czvedouci.sasanka@charitajicin.cz 
tel.: 733 741 753