Oblastní charita Jičín

Vedoucí Domova se zvláštním režimem pro osoby s PAS.

Rváčov 29, Lomnice nad Popelkou Plný úvazek březen 2022 výběrové řízení
Kontaktní osoba
Bc. David Rejlek DiS. Bc. David Rejlek DiS.

ředitel
Tel.: 605 521 429 E-mail: reditel@charitajicin.cz

Oblastní charita Jičín vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Vedoucí Domova pro osoby s poruchou autistického spektra na Rváčově.

Dobrý den!

Máme pro Vás výzvu, která se v životě málo kdy naskytne. Pozorně si přečtěte následující řádky a zvažte, jestli nám opravdu můžete nabídnout to, co po Vás požadujeme. Za nás platí, že co slíbíme a co nabízíme, také splníme a poskytneme. To samé očekáváme od Vás.


Stručné představení zařízení a Vaší práce:

 • Domov pro osoby s poruchou autistického spektra je ojedinělé zařízení, kterých v ČR mnoho není. Bude poskytovat zázemí pro osm uživatelů ve věku od 15 do 26 let, o které se bude starat 25 zaměstnanců, a to včetně Vás. VY TO BUDETE CELÉ ŘÍDIT.
 • Po dokončení stavební rekonstrukce domova se již aktivně zapojíte do zařizování prostor, hledání a zaučování budoucích zaměstnanců, vytváření metodik dle standardů kvality MPSV a přijímání prvních uživatelů. VAŠÍM ÚKOLEM TO BUDE CELÉ NASTARTOVAT.

Co Vám můžeme slíbit:

 • Oporu ze strany vedení organizace a vedoucích našich služeb.
 • Praxe v podobných zařízeních pro Vás i budoucí zaměstnance.
 • Odborné konzultace psychoterapeuta ohledně prvních uživatelů služby zahrnující návštěvu jejich aktuálního bydliště tak, aby jejich přechod do zařízení byl co nejpřívětivější.
 • Odborné vzdělání pro nové zaměstnance.
 • Personál i uživatele budeme nabírat postupně.
 • Než najdeme vhodné zaměstnance, očekávejte větší fluktuaci lidí.
 • Vaše práce se neobejde bez chyb a hledání slepých uliček. Je to normální a počítáme s tím.

Preferované požadavky na Vaši osobnost:

 • Očekáváme úctu k hodnotám, které jsou vyjádřeny v Kodexu Charity Česká republika, který je ke stažení na našich webových stránkách.
 • Musíte počítat s tím, že lidé s poruchou autistického spektra mohou fyzicky napadnout jak Vás, tak kohokoliv z Vašich podřízených. Takové situace budete muset umět adekvátně vyřešit.
 • Požadujeme emoční vyrovnanost a odolnost proti stresu.
 • Preferujeme člověka s úplným rodinným zázemím.

Stručná náplň práce:

 • Vedení sociální služby „domov se zvláštním režimem“ dle zákona 108/2006 Sb.sociálních službách v platném znění.
 • Vytváření a kontrola metodických postupů, kontrola a zajištění plnění standardů kvality sociálních služeb.
 • Psaní textových částí žádostí o dotace a granty.
 • Podílení se na fundraisingu (dotace, dárcovství), dohled nad čerpáním finančních prostředků.
 • Vedení pracovního týmu.
 • Reprezentace sociální služby na úrovni Libereckého kraje a dalších spolupracujících organizací.
 • Podílení se na rozvoji a životě celé organizace (spolupráce s dalšími vedoucími, účast na společných akcích atd.).
 • POZOR: Na začátku ale počítejte s tím, že budete muset nastartovat provoz celého domu. K tomu bude patřit například: naučit se obsluhovat topení, zajistit úklid, zajistit dovoz stravy, koordinace nákupů potravin a nastavení příprav jednoduchých jídel spolu se zaměstnanci a uživateli atd.J.

Prosíme zájemce, aby nám zaslali nejpozději do 25. 9. svůj profesní životopis na email:  reditel@charitajicin.cz

Po obdržení profesního životopisu Vám zašleme k písemnému vypracování soubor témat týkajících se Vaší motivace, manažerských představ a dovedností a vztahu ke Kodexu Charity Česká republika. Na základě vypracování tohoto dokumentu se rozhodneme, zda Vás přizveme k ústnímu pohovoru, který se bude konat v první polovině října

Požadavky na vzdělání a další požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání.
 • 3 roky praxe ve vedoucí pozici.
 • Znalost zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Řidičský průkaz (skupiny B) - aktivní řidič.

 Co nabízíme

 • Smlouvu na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.
 • Odpovídající finanční odměnu.
 • Samostatnou organizaci práce - pružnou pracovní dobu
 • Služební telefon
 • Supervizi 

Kontaktní osoba pro dotazy:

 Bc. David Rejlek
 tel.: 605521429
 email: reditel@charitajicin.cz