Charitní výlet 2020 Zobrazit fotogalerii
23. září 2020 Novinky

Charitní výlet 2020

Byla krásná zářijová středa a naše Oblastní charita se vypravila na výlet.

Vlakem jsme dojeli až do Starého Místa :) a potom šli pěšky přes pole ke smírčímu kříži na Velišském hřbetu. Tady jsme si připomněli dávnou i novodobou historii tohoto místa: Jak křivdy a nespravedlnosti minulých století, tak snahu po odpuštění a hledání cest, jak neopakovat život v nenávisti a násilí.

Následné krátké povídání našeho pana ředitele bylo inspirací a výzvou k aktivitě zajímat se o své okolí a věci veřejné – a přitom nemusí jít vždy o velké věci, jako například o aktivitu 3 pánů a jejich přátel, kteří zmiňovaný smírčí kříž uvedli před dvaceti lety v život.

Další zastávkou výletu byl samotný vrch Veliš, kde jsme si udělali mini workshop ve vázání tříkrálových šátků. Zde jsme si také připomněli barokní krajinné kompozice od vévody z Valdštejna a hraběte Schlika.

Cesta zpět ubíhala zvesela a příjemné charitní putování jsme zakončili výborným obědem v restauraci Prosecco. Oslava Dne Charity 2020 se povedla.