Den dětí v Hořicích
10. června 2019 Novinky

Den dětí v Hořicích

V posledním květnovém dnu uspořádal Nízkoprahový klub PoHoDa ve spolupráci s DDM Hořice a Sportovním zařízením města Hořice Den dětí. Již tradičně akcí provázel Kamil Kašparovský, který se na akci postaral o skvělou hudbu a zábavu.

Akce se uskutečnila v areálu Sportovního zařízení a děti měly možnost zapojit se nejen do venkovních aktivit, ale také do aktivit přímo v bazénu. Na co se mohly děti letos těšit? Pro malé děti bylo připravené stanoviště s balónky, kde si ho mohly samy vytvarovat balónky do podoby zvířátek, kytiček, srdíčka či meče. Pro ty nejmenší byly balónky již hotové. Pro větší děti bylo připravené adrenalinové stanoviště, kdy si mohly vyzkoušet bumper bally, ze kterých se jim nakonec nechtělo ven. Ani malé děti nebyly ochuzeny o bumper bally. Z bumper ballů pro ně byl vytvořen tunel nebo velký balón na kutálení. Děti si mohly také zkusit opičí dráhu, kde vyzkoušeli vlastní zručnost a rychlost. Poslední stanoviště bylo prozkoumání bludiště a nalezení cesty ven.

Další stanoviště měly pracovnice z Domečku, kdy si děti mohly vyzkoušet například chůzi na chůdách, kreslení pomocí korku, skákání v pytli, házení kroužky či jízdu na motorce mezi kužely. V areálu bazénu byly pro děti připraveny také aktivity, kdy třeba běhaly po deskách, a během toho se mohly schladit během horkého dne.

Kromě zmíněných stanovišť mohly děti také vidět představení několika skupin mažoretek, tanečnic a loutkového divadla.

Moc děkujeme všem účastníkům, kteří dorazili, a doufáme, že si program užili. Velké poděkování patří naším spolupořadatelům a sponzorům, díky kterým měly děti nejen zábavné odpoledne, ale také odměnu. Naše velké poděkování patří společnosti Altran, firmám Kubištovy Hořické trubičky, Petráčkovy Hořické trubičky a Obchodu s nápoji. Rádi bychom poděkovali také studentkách 1. ročníku oboru Sociální činnost ze Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, které pomohly při realizaci některých aktivit.

Děkujeme za účast, podporu a krásný slunečný den. Těšíme se zase za rok.
Tým pracovníků NZDM PoHoDa

Kontakty najdete zde