Nové auto pro pečovatelskou službu Zobrazit fotogalerii
27. května 2020 Novinky

Nové auto pro pečovatelskou službu

Nedávno jsme zakoupili nový automobil do naší Charitní pečovarelské služby. V článku najdete podrobnější informace o dotaci, ze které bylo pořízeno.

Loga EU

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011013

Projekt Pořízení automobilu pro charitní pečovatelskou službu je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt řeší zajištění dostatečné kapacity terénní soc. služby poskytované Oblastní charitou Jičín.

Cíle projektu:

Cílem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění charitní pečovatelské služby Oblastní charity Jičín. Automobil bude upraven pro přepravu handicapovaných osob s alternativním pohonem na LPG/CNG. Cílovými skupinami projektu jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Projekt bude realizován na celém území MAS Otevřené zahrady Jičínska.

Výsledky projektu:

Pořízením automobilu dojde ke zlepšení dostupnosti a kvality poskytované terénní sociální služby.