Online výuka v našich klubech
8. února 2021 Nízkoprahové kluby

Online výuka v našich klubech

Také naše nízkoprahové kluby narušilo v roce 2020 onemocnění Covid-19. Po počáteční nejistotě se však ukázalo, že se staly důležitým zázemím pro on-line výuku mnoha dětí, kde mohly naplno řešit své problémy se školou. A jaké zkušenosti z klubů jsou nejzajímavější?

Ukázalo se například, že kluby bylo třeba otevřít i v dopoledních hodinách. Děti využily nabídky zápůjčky notebooků a přímo v klubech se připojovaly do hodin. Zejména na začátku byla důležitá asistence zaměstnanců klubů při technických problémech. U mnoha dětí tak odpadla nejistota a obavy z nových podmínek výuky. A nejen kvůli technice. Mohli se poradit ihned o zadání nebo úkolech ze strany učitelů. V jednu chvíli jsme dokonce povolali i dobrovolníky, abychom zvládali řešit i další oblasti a požadavky dětí a mladých lidí, kteří naše služby využívají.

Zázemí klubu bylo velmi důležité i z pohledu tisku různých zadání a cvičení. Tiskárna v domácnostech našich klientů není zdaleka samozřejmostí a tak se naše tiskárny pěkně zahřály. Objem některých požadavků ze strany škola na tisk a scanování nebyl zrovna malý.

Na mnoha příkladech se ukázalo, jak je pro děti důležitý osobní kontakt s učitelem a spolužáky. Jak jim chybí možnost sdílet své nejistoty, dotazy i úspěchy. Pokud tedy znáte ve svém okolí děti a mladé lidi, kteří potřebují pomoci se svými starostmi a to nejen ve škole, dejte jim prosím kontakty na naše kluby nebo rovnou zavolejte.

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež
tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz 

Nízkoprahový klub EXIT Jičín
Na Jihu 553, Jičín, 506 01
tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz
  
Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice
Janderova 808, Hořice, 508 01
tel.: 731 646 979, 739 394 317
pohoda@charitajicin.cz

Nízkoprahový klub RELAX Nová Paka
Masarykovo nám. 1, Nová Paka, 509 01
tel.: 736 511 556, 731 646 979
relax@charitajicin.cz

Oblastní charita Jičín
Již 15 let pomáháme lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.