Smutný příběh Josefův
23. července 2020 Pečovatelská služba

Smutný příběh Josefův

Další příběh z praxe naší Pečovatelské služby nebude tak veselý. V nejmenovaném městečku v místní ubytovně žil pan Josef. Byl omezen v určitých úkonech svéprávnosti a opatrovníka mu dělal starosta sousední obce. Josef byl pomalý, občas se pomočil, špatně chodil.

Postupem času byl pan Josef přítěží ostatním ve svém okolí, majiteli ubytovny i opatrovníkovi. Ve chvíli, kdy se na podnět opatrovníka dostala k Josefovi naše pečovatelská služba, jeho stav se začal každým dnem zlepšovat, ožil a spolupracoval. Majitel ubytovny však komplikoval přístup našim pečovatelkám do ubytovny a občas padaly i jedovaté poznámky a posléze i výhružky. Pan Josef byl opět velmi smutný. Opatrovník prosadil umístnění pana Josefa do LDN. Mohl ho umístnit do sociálního bytu, ale nechtěl.
Josef se bránil, ale nebylo jiné cesty.

Když se nachyloval čas ukončení pobytu muže v LDN, čekaly naše pečovatelky na lepší zprávy a tešily se na další setkání s mužem. Opatrovník si prosadil umístnění muže do jakéhosi ústavu. Doufáme, že je tedy v dobrých rukách a že se mu daří
dobře.

Tento příběh najdete také na speciální edici etiket námi prodávaného medu.

Med s příběhem 3

Kontakty:

Charitní pečovatelská služba
Mgr. Václav Kubánek
vedoucí
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz
tel.:737 139 089