Medobraní
17. června 2019 Novinky

Medobraní

Na přelomu měsíce května a června vytáčíme v Charitě med. Letošní vytáčení připadlo na 10. června, kdy
jsme s kolegy vytočili 210 kilogramů voňavého květového medu. Včely chováme již několik let a to z několika
důvodů. Chceme mít své vlastní peníze, o kterých si budeme rozhodovat my sami. Občas se totiž setkáváme
při práci s lidmi s takovými situacemi, na které zákony nepamatují, nebo jsou někteří úředníci velmi neochotní.
A přitom je potřeba rychle zasáhnout, protože jde například o zdraví dětí.

Dále jsem jako ředitel organizace moc rád, že se nám daří uspořádat pro zaměstnance jednou za rok společný
výlet. A to jsou nenahraditelné chvíle strávené společně s kolegy, kde se máme možnost poznat i jinak, než
během formálního pracovního dne. Přispívá to k dobré atmosféře na pracovišti. A na to si také musíme vydělat.

Líbí se mi také, že společná práce během vytáčení medu je u mnoha kolegů velmi vítaná a zažíváme při ní
spoustu pohodových chvil. A v neposlední řadě doufám, že se nám někdy v budoucnu podaří práci, která je
se včelařením spojená, propojit s myšlenkou sociálního podnikání. Ale k tomu je ještě dlouhá cesta. Jsme na
jejím začátku.

David Rejlek
Ředitel Oblastní charity Jičín